43134126 2107953692571442 5500279769461161984 o

Stor naturkartlegging etter NIN

25.06.2019
Nok en gang har Ecofact blitt tildelt store kontrakter fra Miljødirektoratet med naturkartlegging etter NiN metodikk.

Som et ledd i arbeidet med en nasjonal kartlegging for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur, vedtatt av Stortinget i 2015, har Ecofact de senere årene kartlagt store arealer i hele landet etter NiN (Natur i Norge) metodikk. Også i 2019 har vi fått tildelt betydelige kontrakter fra Miljødirektoratet både i Hordaland, Rogaland, Agder, Finnmark og Troms. Arbeidet kom i gang nå i juni måned og vil pågå ut i slutten av november.

I dette arbeidet vil mellom 15 og 20 biologer befinne seg i felt for å kartlegge utvalgte naturtyper etter NiN. Natur i Norge (NiN) er et type- og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen, men i våre prosjekt er det spesielt fokus på utvalgte, verdifulle naturtyper. Store arealer gjennomgås i felt og viktige forekomster kartfestes og beskrives på iPad. Data blir direkte overført til NiN-web der de godkjennes for publikasjon. Denne arbeidsflyten gjør kartleggingsarbeidet effektivt og lett tilgjengelig.

Du kan lese mer on NiN systemet hos Artsdatabanken.

Områdene som skal kartlegges kan du se HER.

Fylkesmannen i Rogaland har også omtalt prosjektet i denne LINKEN.