teglverksdammen

Teglverksdammen tar form

17.04.2015
Ecofact har sammen med Bjørbekk og Lindheim og Norconsult prosjektert planene som skal gi renere vann i Hovinbekken.
Teglverksdammen på Økern i Oslo tar form. Bildet viser dammen der de laveste delene er fylt. Vannet skal ca 1,5 meter høyere enn vist på bildet, og etter planen skal vannet slippes på 1. juni 2015. Vi regner med at anlegget vil bidra til å bedre utemiljø i området.