Ecofact_just_logo
ecofact_bg_tablet
Ecofact_logo
0609-0235

Kurs i fuglekunnskap for viderekomne

15.02.2016
Et kurs i fuglekunnskap for dem som allerede kan en del om våre fugler, men som ønsker å lære mer.
Målgruppe: Kurset er myntet på de som har behov for noe spisset kunnskap om fugler. Kurset bygger på grunnkurset eller tilsvarende.

Kursinnhold: Kurset vil legge vekt på arts- og aldersbestemmelse, biologi og tilpasninger for fokusarter/grupper. Fuglearter/grupper som er faglig utfordrende å bestemme vil ha prioritet. Dette omfatter spurvefugler, vadefugler, måkefugler, rovfugler, andefugler og lommer. Ringmerking og bestemmelse av fugler i hånd vil bli demonstrert under kurset.

Teoridelen vil bli gjennomført i Ecofacts lokaler på Ganddal, mens feltarbeid vil bli lagt til ulike lokaliteter i distriktet. Transport til feltlokaliteter ordner kursdeltakerne selv.

Program
20.8 og 21.8: Teoretisk innføring og feltbefaringer, à 6 timer.

23.8 og 25.8: Teoretisk innføring og feltbefaringer. 16.00 – 20.00

24.9: Teoretisk innføring og feltbefaringer. 8 timer

Informasjon om oppmøtested og -tider vil ellers følge etter påmelding. Det legges ellers opp til oppmøte tidlig morgen på de to siste helgedagene dersom været blir bra.


Hjelpemidler: Nødvendige hjelpemidler som kursdeltakerne skaffer selv er kikkert, teleskop og god bestemmelseslitteratur.


Påmelding og kursavgift: Påmeldingsfrist er 10.5. 2016, via E-post: post@ecofact.no.
Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes Toralf Tysse gjennom toralf@ecofact.no, tlf. 90 74 70 52.


Kursavgift kr. 4 000,-

Da det er satt av maksimalt 15 plasser pr. kurs, vil prinsippet med «første til mølla» gjelde.
Det vil bli formidlet informasjon til påmeldte om innbetaling av kursavgift og oppmøtested senest to uker etter at påmeldingsfristen er utgått.

Ønsker du mer grunnleggende innføring om våre fugler se linken her: http://www.ecofact.no/nyheter/grunnkurs-i-fuglekjenneskap-